3
Apr

Open the gates Worm Rotterdam

all | Comments Off on Open the gates Worm Rotterdam

Ha Toine! Ik moest aan je denken omdat je zaterdag vertelde dat je heel veel houtskool tekeningen hebt gemaakt afgelopen jaar.

Begin januari, bij de heropening van het seizoen, heb ik een dansvoorstelling in de UBIK staan “Black Dog”. Dit refereert in eerste instantie naar een duistere, depressieve jeugd van de choreograaf die het maakte. Maar Black Dog heeft ook een hele keltische betekenis, refereert naar de omslag van de dag naar de nacht (en omgekeerd), naar de nieuwe maan, naar de poort tussen de ene en de andere wereld, naar het janushoofd die vooruit en achteruit kijkt.

in januari werpt WORM de avantgardistische staat van zich af, en neemt een nieuwe jas: de Open City. Dit is een concept van Richard Sennett die de stad niet ziet als ‘allerlei mensen die op allerlei lagen van de maatschappij leven’, maar die de stad probeert te zien als een structuur met gaten waarin, waartussen en waarlangs mensen leven, en waar mensen zijn die nieuwe gaten bijmaken om er doorheen te kunnen. In oorlogstermen refereert Open City naar een stad die besluit om zich niet te verdedigen. Deuren open, wapens weg. Ze leven onbeschermd, enerzijds als makkelijke prooi, maar anderzijds zijn het vaak de steden die vele oorlogen hebben overleefd omdat er een bepaalde kracht en onschendbaarheid uitgaat van een stad die zegt “kom maar, wij verdedigen ons niet, wij zijn open”.

Ik denk aan een heropening van het seizoen op 10-11-12 januari genaamd “Open The Gates”. de start van WORM als open city.

Op donderdag een expo opening met performance. Op vrijdag en zaterdag de expo met in de UBIK de Black Dog dansperformances en de PerformanceBar.

In de kernwoorden zwart-duister-gevaar-uitdaging-openheid-performance-dog of god-keltische symboliek-mysterie-maanstand-open the gates etc. dacht ik aan je houtskooltekeningen, de oproerkraai, het wolvenpak waarin je louis kwam halen bij villa zebra, etc.

*/ --> « Open studios Borgerstraat